Gijs Assmann

Gijs Assmann

2 april t/m 1 mei 2022 Pink & Purple: Gijs Assmann, de KEI 2021

Pink & Purple is de lente tentoonstelling van Galerie Terra met recente keramische sculpturen van Gijs Assmann, winnaar van keramiekprijs De KEI 2021. In Pink & Purple toont Assmann een grote diversiteit aan rooskleurige sculpturen met een lichtvoetige en optimistische toon.

Wedergeboorte van de natuur en het proces van geestelijke bevrijding zijn gevisualiseerd in een serie keramische stillevens. Vaak kolderieke stapelingen lijken de zwaartekracht te tarten en een evenwichtstoestand tussen tegengestelde krachten te visualiseren. Dit kan overdrachtelijk gelezen worden als stabiele of harmonieuze balans van intellectuele of emotionele begrippen. Of terloopse en fiere grillig- en gekkigheid. Typerend voor Assmanns werk, waarin grenzen tussen beeld en taal, humor en ernst en maatschappelijk en priviaat lijken te flexibiliseren.

Keramiekprijs De Kei is in 2020 ingesteld door keramiekverzamelaars Ankie Maessen en Bert van Meggelen als erkenning en aanmoediging voor Nederlands talent op het gebied van keramiek als kunstvorm. De prijs voor 2021 is door de deskundige jury toegekend aan Gijs Assmann en bestaat uit een geldbedrag van € 7.500 en een tentoonstelling bij Galerie Terra Delft.

De motivatie van de jury volgens het juryrapport: Zijn werk is veelzijdig en roept vragen op, het boeit. Assmann heeft vele talenten, als maker van objecten, als docent en met het werken in de ruimte. Hij heeft anderen geïnspireerd en heeft navolgers. Kunst moet een sterk beeld opleveren in een context, en daarin is Assmann buitengewoon sterk. Gijs Assmann is een voorloper en heeft een nieuwe invulling gegeven aan keramiek in de beeldende kunst.

Objecten door Gijs Assmann